Podpořte nás a staňte se našim sponzorem či dárcem.
Společně můžeme víc…

Naši sponzoři

Naše díky patří všem, kdo k nám zavítají a podporují nás.

Zvláštní poděkování patří určitě štědré podpoře sponzorů. Díky nim se nám daří postupně zdokonalovat prostory a vybavení Rodinného centra Erbenka:

Město Kostelec nad Orlicí
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.: Popularizace vědy – vybavení na Minilaborky
Nad Orlicí o.p.s.
MACH DRŮBEŽ a.s.
PROSTOR PRO obecně prospěšná společnost
Assa Abloy
DALKON CZ s.r.o.

dotační programy

Bez dotačních programů by provoz Rodinného centra Erbenka nebyl možný a proto i tímto způsobem chceme poděkovat za prostor, který svou prací tyto instituce vytvářejí. Děkujeme za možnost získat podporu pro naše aktivity:

Město Kostelec nad Orlicí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje